Norges mest populære roulette strategier og system

Den mest kjente roulette strategien i Norge er Martingale strategien, et roulette system hvor du dobler innsatsen hver gang du taper og reduserer innsatsene din hver gang du vinner. Denne roulette strategien er blitt populær på grunn av sin enkle natur, men øker også risikoen din eksponentielt. Heldgvis finnes det flere roulette strategier enn Martingale strategien. Prøv en annen av Norges mest populære roulette strategier neste gang du vil spille etter et roulette system.

Roulette strategier og system

1 – Martingale-systemet

Martingale-systemet er en enkel roulette strategi som innebærer å doble innsatsen din hver gang du taper, slik at du til slutt vil vinne tilbake alle tapte penger når du vinner.

Hvordan bruke Martingale-systemet i roulette:

 1. Start med å bestemme deg for en innsats du ønsker å satse, for eksempel 100 kr.
 2. Velg et tall eller en farge (rød/svart eller partall/oddetall) og plasser innsatsen din på dette.
 3. Hvis du taper, dobbler du innsatsen din på samme nummer/farge som i forrige runde. Så hvis du tapt 100 kr i forrige runde, satser du 200 kr i neste runde.

2 – D’Alembert-systemet

D’Alembert-systemet en progressiv innsatsstrategi som er basert på å øke innsatsen din med en enhet når du taper, og redusere innsatsen din med en enhet etter hvert vinn.

Hvordan bruke D’Alembert-systemet i roulette:

 1. Begynn med å velge en grunninnsats, for eksempel 100 kr.
 2. Velg et tall eller en farge (rød/svart eller partall/oddetall) og plasser innsatsen din på dette.
 3. Taper du øker du din med en enhet (for eksempel 100 kr). Så hvis du taper 100 kr i forrige runde, spiller du 200 kr i neste runde.
 4. Vinner du reduserer du innsatsen din med en enhet (for eksempel 100 kr). Så hvis du vant 200 kr i forrige runde, vil du satse 100 kr i neste runde.

3 – Fibonacci-systemet

Fibonacci-systemet er basert på Fibonacci-tallsekvensen, der hvert tall er summen av de to foregående tallene (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, osv.).

Hvordan bruke Fibonacci-systemet i roulette:

 1. Begynn med å velge en grunninnsats, for eksempel 100 kr.
 2. Velg et tall eller en farge (rød/svart eller partall/oddetall) og plasser innsatsen din på dette.
 3. Taper du følger du Fibonacci-tallsekvensen og øker innsatsen din til neste tall i sekvensen. Så hvis du taper 100 kr i forrige runde spiller du 100 kr igjen i neste runde. Taper du igjen øker du til 200 kr (det neste tallet i sekvensen).
 4. Vinner du går du tilbake to trinn i Fibonacci-tallsekvensen. Vant du på en innsats på 200 kr (det fjerde tallet i sekvensen), går du tilbake to trinn til 100 kr (det andre tallet i sekvensen).

4 – Labouchere-systemet

Labouchere-systemet er en progressiv innsatsstrategi der du velger en tallrekke som representerer innsatsene. Målet er å vinne tilbake tapte penger gradvis og øke vinnersjansene.

Hvordan bruke Labouchere-systemet i roulette:

 1. Velg en tallrekke, f.eks. 1-2-3-4-5.
 2. Legg sammen de to ytterste tallene (1 og 5) og satse summen (6). Ved gevinst, kryss av de ytterste tallene og fortsett med neste innsats (2-3-4).
 3. Taper du legger du til summen av ytterpunktene (1 og 5) på rekken og satse summen (6). Nå blir rekken 1-2-3-4-5-6.
 4. Kryss av tall når du vinner, og legg til summen av ytterpunktene om du taper. Fortsett til alle tall er krysset av. Da har du vunnet tilbake tapte penger og kan starte med en ny rekke.

5 – Paroli-systemet

Paroli-systemet, også kalt Reverse Martingale, er en roulette-strategi der du øker innsatsen når du vinner og reduserer om du taper. Som navnet indikerer; Reverse Martingale er motsatt av Martingale strategien.

Hvordan bruke Paroli-systemet i roulette:

 1. Bestem innsatsen, f.eks. 10 kr.
 2. Plasser innsatsen på et valg med ca. 50/50 vinnersjanse (f.eks. rødt/svart).
 3. Vinner du, la den stå sammen med din opprinnelige innsats, og satse på samme valg (f.eks. 20 kr på rødt).
 4. Vinner du igjen, la innsatsen og gevinsten stå, og øke til 40 kr.
 5. Gjenta mønsteret så lenge du vil, men bestem på forhånd antall runder og når du vil stoppe.
 6. Taper du går du tilbake til den opprinnelige innsatsen (10 kr) og starter på nytt.

6 – James Bond-strategien

James Bond-strategien er en roulette-strategi som er oppkalt etter den berømte agenten, er en roulette strategi hvor du satser på tre bordområder samtidig for å øke vinnersjansene.

Hvordan bruke James Bond-strategien i roulette:

 1. Bestem innsatsen, f.eks. 100 kr totalt.
 2. Spill 70 kr på høyinnsatsområdet (19-36).
 3. Spill 25 kr på første dusin (1-12).
 4. Spill 5 kr på 0.

Med denne fordelingen er vinnersjansen ca. 67%. Du vinner 30 kr for tall 1-12, 80 kr for tall 19-36 og 160 kr for 0.

Lander kulen på tall 13-18, taper du 70 kr, men vinner fortsatt 30 kr (25 fra første dusin og 5 fra 0).

7 – Oscar’s Grind

Oscar’s Grind er en roulette-strategi som fokuserer på å vinne små gevinster over tid og unngår store tap. Den øker innsatsen etter du vinner og beholder samme innsats om du taper.

Hvordan bruke Oscar’s Grind i roulette:

 1. Bestem innsatsen, f.eks. 10 kr.
 2. Plasser innsatsen på et valg med ca. 50/50 vinnersjanse.
 3. Vinner du, øk innsatsen med 10 kr i neste runde.
 4. Ved tap, behold samme innsats (10 kr) i neste runde.
 5. Gjenta mønsteret og øk innsatsen med 10 kr etter hver gang du vinner.
 6. Når total gevinst er 20 kr, stopp og start på nytt med 10 kr.
 7. Ved tap, behold 10 kr innsats, selv ved flere tap på rad. Øk innsatsen med 10 kr når du vinner igjen.

8 – Red Bet / Black Bet-strategien

Red Bet / Black Bet-strategien er en enkel roulette-strategi der du satser på rødt eller svart og dobler innsatsen etter tap.

Hvordan bruke Red Bet / Black Bet-strategien i roulette:

 1. Bestem innsatsen, f.eks. 10 kr på rødt.
 2. Plasser innsatsen på rødt eller svart.
 3. Taper du, dobler du innsatsen i neste runde (f.eks. 20 kr).
 4. Fortsett å doble innsatsen etter for hver gang du taper (f.eks. 40 kr ved neste tap).
 5. Ved gevinst, gå tilbake til opprinnelig innsats (10 kr) i neste runde.
 6. Om du vinner med første innsats (10 kr), fortsetter du å satse 10 kr hver runde så lenge du vinner.

9 – 3rd Dozen / 2nd Column-strategien

3rd Dozen / 2nd Column-strategien er en enkel roulette-strategi der du satser på tredje dusin og andre kolonne, med en økning i innsatsen etter tap og en reduksjon etter gevinst.

Hvordan bruke 3rd Dozen / 2nd Column-strategien i roulette:

 1. Bestem innsatsen, f.eks. 10 kr.
 2. Plasser innsatsen på tredje dusin og andre kolonne, noe som gir ca. 2/3 vinnersjanse.
 3. Ved tap, øk innsatsen med 50% i neste runde (f.eks. 15 kr).
 4. Ved gevinst, reduser innsatsen med 50% i neste runde (f.eks. 5 kr).

10 – Hollandish-systemet

Hollandish-systemet er en roulette-strategi som er basert på å satse på en serie med tall. Strategien er basert på å øke innsatsen når du taper og deretter senke innsatsen når du vinner.

Hvordan bruke Hollandish-systemet i roulette:

 1. Velg en innsats på en gruppe med tall eller en bestemt farge. For eksempel kan du satse på en bestemt tallgruppe som 1-12 eller på rød eller svart.
 2. Bestem deg for en startinnsats og legg denne innsatsen på valgt gruppe eller farge.
 3. Spill på denne innsatsen i tre spinn. Hvis du vinner minst én av disse tre rundene, øker du innsatsen din med en enhet og spiller på nytt.
 4. Hvis du taper to av de tre rundene, øker du innsatsen din med to enheter og spiller på nytt.
 5. Senk innsatsen din med en enhet hver gang du taper to av tre runder.

11 – Masse Egale-systemet

Masse Egale-systemet, også kjent som «The Even Chance System», er en populær roulette-strategi som fokuserer på å satse på like sjanser som rød eller svart, oddetall eller partall, eller høye eller lave tall.

Hvordan bruke Masse Egale-systemet i roulette:

 1. Velg enten rød eller svart, oddetall eller partall, eller høye eller lave tall.
 2. Bestem deg for en startinnsats og legg denne innsatsen på det du valgte i steg 1.
 3. Vinner du, fortsett å satse samme innsats. Taper du, øker du til det dobbelte og plasserer den likt som sist.
 4. Fortsett å doble hver gang du taper, og fortsett å plassere innsatsen på samme sted til du vinner.
 5. Når du vinner går du tilbake til din opprinnelige innsats og start på nytt.

12 – Tier et Tout-systemet

Tier et Tout-systemet er en fransk roulette-strategi som kombinerer ulike risikonivåer i innsatser for å vinne.

Hvordan bruke Tier et Tout-systemet i roulette:

 1. Velg din totale innsats, for eksempel 1000 kr.
 2. Del innsatsen din i tre deler: høyrisiko, middels risiko og lavrisiko.
 3. Spill på alle tre innsatstyper samtidig, med mest fokus på høyrisiko.
 4. Ved høyrisikoseier, ta ut gevinsten og spill på de to andre innsatstypene med resten av pengene.
 5. Ved høyrisikotap, avslutt høyrisikoinnsatsene og spill på de to andre innsatstypene.
 6. Ved lavrisikotap, øk innsatsen og fortsett å spille til du vinner.
 7. Ved middels risikotap, fortsett å spille med samme innsats og prøv igjen.

13 – Andrucci-systemet

Andrucci-systemet er en avansert roulette-strategi som er basert på teorien om at noen tall har en tendens til å dukke opp oftere enn andre. Strategien går ut på å identifisere disse tallene og satse på dem i håp om å vinne.

Hvordan bruke Tier et Tout-systemet i roulette:

 1. Følg med på spillet og registrer hvilke tall som dukker opp de siste 30-40 rundene.
 2. Identifiser de tallene som har dukket opp flest ganger. Disse tallene er «hot numbers» og antas å ha større sjanse for å dukke opp igjen i neste runde.
 3. Plasser en liten innsats på hvert av de «hot numbers» du har identifisert.
 4. Spill på disse tallene i 10-15 runder og registrer resultatene.
 5. Juster innsatsene dine basert på resultatene du har registrert. Hvis ett av de «hot numbers» har dukket opp igjen, øk innsatsen din på dette tallet i neste runde. Hvis ingen av tallene har dukket opp, fortsett å spille med samme innsats på hver «hot number».

14 – Pivot-systemet

Pivot-systemet er en roulette-strategi som er basert på å identifisere et «pivotnummer» og deretter spiller du dette nummeret i en serie med runder.

Hvordan bruke Pivot-systemet i roulette:

 1. Observer spillet og noter resultatene fra de siste rundene.
 2. Velg et «pivotnummer» som har dukket opp to ganger i løpet av de siste 36 rundene.
 3. Satse på pivotnummeret i hver runde.
 4. Ved tap, legg tapet til innsatssummen og fortsett å spille på pivotnummeret.
 5. Ved gevinst, marker pivotnummeret og søk etter et nytt. Juster innsatsen basert på hvor mange ganger det har dukket opp tidligere.
 6. Fortsett å spille på pivotnummeret i en serie på 36 runder.

Viktig om roulette strategi

Uansett hvilken roulette strategi du velger er det viktig å ikke glemme at roulette er et sjansespill. Du har ingen garanti for å vinne i roulette, uavhengig av hvilken strategi du bruker. Den beste strategien for å minimere tap vil alltid være å ikke spille.

Over tid vil casinoet alltid slå spilleren. Roulette strategier er først og fremst nyttig for spillere som ønsker å begrense tapene sine for å kunne sitte ved roulette bordet lengre. Spiller du roulett uten å bruke noen strategi i det hele tatt, vil du ha lik sjanse til å vinne som andre spillere som bruker roulette strategier. Roulette strategien du velger vil altså ikke påvirke vinnersjansene dine, men kun kjøpe deg tid ved roulette bordet.

Og som alltid når du spiller casinospill; ikke sats mer enn du har råd til å tape.

Skroll til toppen