Hva er Oscar’s Grind?

Oscar’s Grind er en spillstrategi som brukes hovedsakelig i casinospill som roulette, baccarat og craps. Denne strategien er også kjent som «Pluscoup Progression» eller «Hoyle’s Press». Oscar’s Grind er en progressiv strategi, noe som betyr at spillerne øker innsatsen når de vinner, og reduserer innsatsen når de taper, tilsvarende Labouchere-systemet og D’Alembert-systemet.

Oscar’s Grind er en lavrisikostrategi som har som mål å generere små, men konsistente gevinster over tid.

Slik spiller du etter Oscar’s Grind-strategien:

 1. Begynn med en grunninnsats: Velg en grunninnsats, for eksempel 1 enhet (dette kan være 1 dollar, 1 euro, eller hva som passer best for din økonomi). Dette vil være innsatsen din i begynnelsen av hver spilløkt.
 2. Spill på veddemål med 50/50 sjanse: Velg et spill som tilbyr omtrent 50/50 sjanser for å vinne, for eksempel rød eller svart i roulette, spiller eller bank i baccarat, eller pass line i craps.
 3. Taper du: Taper du opprettholder du samme innsats (grunninnsatsen) for neste spill.
 4. Vinner du: Vinner du øker du innsatsen med 1 enhet. Du fortsetter å øke innsatsen med 1 enhet for hver påfølgende seier, inntil du når en forhåndsbestemt profittmål. Når du når dette målet, avslutter du spilløkten og starter på nytt med grunninnsatsen.
 5. Tap etter gevinst: Vinner du først og deretter taper skal du ikke redusere innsatsen din, men fortsette å satse det samme beløpet til du vinner igjen.
 6. Tap, vinn, tap, vinn: Har du vunnet, tapt og deretter vunnet igjen fortsetter du å øke innsatsen med 1 enhet. Du fortsetter denne prosessen til du når gevinstmålet ditt.
 7. Unngå store tap: Det er viktig å sette en grense for hvor mye du er villig til å tape før du begynner å spille. Dette vil bidra til å beskytte deg mot store tap og hjelpe deg med å holde kontroll over gamblingen.
Oscar’s Grind

Hva er fordelen med denne strategien?

Oscar’s Grind-strategien har noen fordeler som gjør den populær blant gamblere:

 1. Konservativ og lav risiko: Oscar’s Grind er en konservativ strategi som fokuserer på å minimere risikoen og holde innsatsene lave. Dette gjør den mer egnet for spillere som ønsker å minimere tap og strekke sin bankroll over lengre tid.
 2. Enkel å forstå og følge: Strategien er enkel å lære og krever ikke mye erfaring eller kunnskap om casinospill for å brukes. Dette gjør den tilgjengelig for både nybegynnere og erfarne spillere.
 3. Gode resultater på kort sikt: Oscar’s Grind-strategien kan gi gode resultater på kort sikt, spesielt mot en serie av resultater i favør spilleren (flere gevinster enn tap). Dette gjør at spillerne kan generere små, men konsistente gevinster.
 4. Beskyttelse mot tapsserier: Fordi du ikke øker innsatsen etter et tap slik du gjør i Martingale, beskytter strategien mot å tape mye penger om du får en serie tap på rad. Dette kan bidra til å minimere tap og sørge for at budsjettet ditt strekker lengre.
 5. Tålmodighet og disiplin: Oscar’s Grind lærer spillerne å være tålmodige og disiplinerte, noe som er nøkkelen til ansvarlig gambling. Strategien fokuserer på å nå et forhåndsbestemt gevinstmål og krever at spillerne følger en strukturert tilnærming.

Hva er ulempene med denne strategien?

På tross av fordelene er det viktig å merke seg at ingen gamblingstrategi er feilfri, og Oscar’s Grind er ikke et unntak således. Her er noen ulemper ved Oscar’s Grind-strategien som spillere bør være oppmerksomme på:

 1. Begrenset gevinstpotensial: Ettersom strategien fokuserer på å generere små, men konsistente gevinster, er det ikke sannsynlig at du vil vinne mye penger på kort tid. Dette kan være en ulempe for storspillere som ønsker å vinne stort raskt.
 2. Husets fordel vil alltid innhente deg: På grunn av husets fordel i casinospill, vil Oscar’s Grind-strategien over lang nok tid ende med tap [1].
 3. Mange tap på rad: Selv om strategien beskytter mot store tap under tapsserier, kan en lang nok serie med tap føre til at bankrollen din tappes. Dette kan være frustrerende for spillere som følger strategien nøye, men fortsatt ikke klarer å generere gevinster.
 4. Bordgrenser: Mange casinospill har øvre innsatsgrenser som kan begrense effektiviteten av Oscar’s Grind-strategien. Når du bordgrensen mens du følger strategien vil du ikke kunne øke innsatsen ytterligere og dermed ikke kunne fortsette med strategien som planlagt.
 5. Krever tålmodighet og tid: Oscar’s Grind krever tålmodighet og tid for å generere gevinster, noe som kan være en ulempe for spillere som ønsker raskere resultater eller har begrenset tid til å spille.

Strategiens opprinnelse

Den nøyaktige opprinnelsen til Oscar’s Grind-strategien eller hvem som oppfant den er ikke kjent. Det er imidlertid flere teorier.

Noen kilder hevder at strategien er oppkalt etter en gambler ved navn Oscar, som var kjent for å bruke denne metoden med suksess. Men identiteten til denne Oscar er fortsatt ukjent, og det er ingen bevis for å støtte denne påstanden.

En annen teori er at strategien er oppkalt etter den amerikanske forfatteren Allan Wilson, som først beskrev Oscar’s Grind i sin bok «The Casino Gambler’s Guide», utgitt i 1965 [2]. Ifølge Wilson selv skal han ha møtt en gambler ved navn Oscar som delte sin progressive spillstrategi med ham. Wilson beskrev denne strategien i detalj i boken sin og ga den navnet «Oscar’s Grind» til ære for sin anonyme kilde.

En tredje teori til strategiens opphav er at den stammer fra boken «Hoyle’s Games Improved» fra 1800-tallet, skrevet av Edmond Hoyle [3]. Boken inneholder en rekke gamblingstrategier, inkludert en som ligner på Oscar’s Grind. Det er imidlertid uklart om Hoyle faktisk oppfant strategien eller bare beskrev en eksisterende tilnærming.

Til tross for usikkerheten rundt strategiens opprinnelse, har Oscar’s Grind blitt en populær og mye brukt gamblingstrategi. Strategiens enkelhet og konservative natur gjør den attraktiv for mange spillere som ønsker å minimere risikoen og øke sjansene for små, men konsistente gevinster.

Hvordan bruker man Oscar’s Grind når man spiller roulette?

Når du bruker Oscar’s Grind-strategien i roulette bør du satse på innsatser som gir deg omtrent 50/50 sjanser for å vinne. I roulette betyr dette å satse på rødt eller svart, partall eller oddetall, eller høy (19-36) eller lav (1-18).

Slik bruker du Oscar’s Grind-strategien når du spiller roulette:

 1. Velg en grunninnsats: Bestem deg for en grunninnsats, for eksempel 1 enhet (dette kan være 1 krone, 10 kroner, 100 kroner, eller hva som passer best for din økonomi så lenge den er over minimum bordinnsats og under maksimum bordinnsats). Denne innsatsen er utgangspunktet for hver serie.
 2. Plasser innsatsen: Plasser din valgte grunninnsats på en av de nesten 50/50 veddemålene i roulette, for eksempel rødt eller svart.
 3. Følg strategien: Taper du fortsetter du med samme innsats som du startet med i steg 2 for neste spill. Vinner du øker du innsatsen med 1 enhet. Du fortsetter å øke innsatsen med 1 enhet for hver påfølgende seier frem til du når ditt gevinstmål. Når du når gevinstmålet avslutter du serien, og starter på nytt med grunninnsatsen i steg 2.
 4. Håndter tap: Taper du etter en seier, reduserer du ikke innsatsen. Du fortsetter å satse det samme beløpet frem til du vinner igjen, og deretter øker innsatsen med 1 enhet. Du fortsetter denne prosessen til du når ditt endelige profittmål.
 5. Ha kontroll på bankrollen og avslutt når du når målet: Det er viktig å holde styr på bankrollen din og ha en grense for hvor mye du er villig til å tape før du avslutter en spilløkt. Dette vil bidra til å beskytte deg mot store tap og hjelpe deg med å holde kontroll over gamblingen.

Hvordan bruker man Oscar’s Grind når man spiller blackjack?

Oscar’s Grind kan også brukes i blackjack, men det er viktig å merke seg at strategien ikke tar hensyn til grunnleggende blackjack strategi. Oscar’s Grind fokuserer på å justere innsatsen din basert på tidligere resultater, mens grunnleggende blackjack strategi handler om å ta optimale beslutninger på dine og dealerens kort. Du bør derfor kombinere grunleggende blackjack strategi med Oscar’s Grind i blackjack for å maksimere dine vinnersjanser.

Slik bruker Oscar’s Grind-strategien når du spiller blackjack:

 1. Bruk grunleggende blackjackstrategi: Før du begynner å bruke Oscar’s Grind i blackjack, bør du lære og anvende grunnleggende strategi for å ta de beste beslutningene basert på kortene som er synlig på bordet.
 2. Velg en grunninnsats: Bestem deg for en grunninnsats, for eksempel 1 enhet (dette kan være 1 krone, 10 kroner, 100 kroner, eller hva som passer best for din økonomi). Dette vil være innsatsen din i begynnelsen av hver spilløkt.
 3. Plasser innsatsen: Plasser din grunninnsats og spill hånden i henhold til grunnleggende blackjack strategi.
 4. Taper du: Taper du opprettholder du samme innsats (grunninnsatsen) for neste spill.
 5. Vinner du: Vinner du øker du innsatsen med 1 enhet. Du fortsetter å øke innsatsen med 1 enhet for hver påfølgende seier, inntil du når en forhåndsbestemt profittmål. Når du når dette målet, avslutter du spilløkten og starter på nytt med grunninnsatsen.
 6. Tap etter seier: Vinner du og deretter taper skal du ikke redusere innsatsen, men heller fortsette å satse samme beløp frem til du vinner igjen, og deretter øke med 1 enhet frem til du har nådd ditt gevinstmål for serien din.
 7. Vær disiplinert og spill ansvarlig: Det er viktig å holde styr på bankrollen din og ha en grense for hvor mye du er villig til å tape før du avslutter en spilløkt. Dette vil bidra til å beskytte deg mot store tap og hjelpe deg med å holde kontroll over gamblingen.

Hvordan bruker man Oscar’s Grind når man spiller baccarat?

Oscar’s Grind kan også brukes når du spiller baccarat. I likhet med roulette og blackjack er målet med denne strategien å justere innsatsene dine basert på tidligere resultater for å generere små, men konsistente gevinster.

Slik bruker Oscar’s Grind-strategien når du spiller baccarat:

 1. Sett en grunninnsats: Bestem deg for en grunninnsats, for eksempel 1 enhet (1 krone, 10 kroner, 100 kroner – hva som helst så lenge det er innenfor spennet av minimumsinnsats og maksimumsinnsats for bordet du spiller ved). Dette vil være innsatsen din i begynnelsen av hver spilløkt.
 2. Plasser innsatsen: I baccarat kan du satse på «Banker», «Player» eller «Tie». For å bruke Oscar’s Grind-strategien, bør du satse enten på «Banker» eller «Player», siden disse innsatsene gir omtrent 50/50 sjanser for å vinne (minus husets fordel). Unngå å satse på «Tie», da det har en betydelig høyere husfordel.
 3. Følg Oscar’s Grind-strategien: Ved tap beholder du samme innsats (grunninnsatsen) for neste runde. Ved gevinst øker du innsatsen med 1 enhet. Du fortsetter å øke innsatsen med 1 enhet for hver påfølgende seier, inntil du når en forhåndsbestemt gevinstmål for hver seier. Når du når dette målet avslutter du serien og starter på nytt med grunninnsatsen frem til du har nådd ditt totale profittmål for økten.
 4. Først gevinst, deretter tap: Vinner du først go deretter taper reduserer du ikke innsatsen din, men fortsetter å satse det samme beløpet frem til du vinner igjen. Deretter øker du innsatsen med 1 enhet, se steg 3.
 5. Vær disiplinert og spill ansvarlig: Det er viktig å følge med på bankrollen din underveis og ha en grense for hvor mye du er villig til å tape. Dette vil bidra til å beskytte deg mot store tap og hjelpe deg med å holde kontroll over gamblingen.

Hvordan bruker man Oscar’s Grind når man spiller craps?

Oscar’s Grind kan også brukes i craps, et populært terningspill som er tilgjengelig både på nettcasinoer og landbaserte casinoer. I craps kan du satse på forskjellige utfall, men for å bruke Oscar’s Grind-strategien, bør du fokusere på innsatser som gir omtrent 50/50 sjanser for å vinne. De mest populære veddemålene i craps for strategien formålet er Pass Line- og Don’t Pass-innsatsene.

Slik bruker du Oscar’s Grind-strategien når du spiller craps:

 1. Velg en grunninnsats: Bestem deg for en grunninnsats, for eksempel 1 enhet (1 krone, 10 kroner, 100 kroner – hva som helst, så lenge det er innenfor spennet av minste og maks innsats ved bordet du spiller). Dette vil være innsatsen din i begynnelsen av hver spilløkt.
 2. Plasser innsatsen: Plasser din grunninnsats på enten Pass Line eller Don’t Pass. Pass Line-innsatsen vinner hvis skytteren ruller en 7 eller 11 og taper om en 2, 3 eller 12 rulles. Don’t Pass-innsatsen vinner hvis skytteren ruller en 2 eller 3 og taper hvis en 7 eller 11 rulles.
 3. Følg Oscar’s Grind-strategien: Taper du opprettholder du samme innsats runde. Vinner du øker du innsatsen med 1 enhet. Fortsette å øke innsatsen med 1 enhet for hver seier. Sett et mål gevinstmål per serie. Når det er oppnådd, går du tilbake til grunninnsatsen.
 4. Tap etter gevinst: Vinner du, og deretter taper, skal du ikke redusere din innsats. Fortsett å satse det samme beløpet til du vinner igjen, og øk deretter innsatsen med 1 enhet. Fortsett denne prosessen til du når gevinstmålet ditt.
 5. Vær disiplinert og spill ansvarlig: Det er viktig å holde styr på bankrollen din og ha en grense for hvor mye du er villig til å tape før du avslutter. Slik kan du begrense faren for store tap og sikre du spiller ansvarlig.

Huskeliste: Tips til nybegynnere

Som nybegynner som bruker Oscar’s Grind-strategien, er det viktig å huske noen grunnleggende prinsipper og tips for å spille ansvarlig og øke sjansene for suksess. Her er en huskeliste for nybegynnere:

 1. Lav grunninnsats: Start med en innsats som er en liten andel av bankrollen din, slik at du kan tåle flere tap før du når din tapsgrense. Et godt utgangspunkt er å ha råd til 50 runder. Altså tar du din totale bankroll, og deler på 50, og har dette som grunninnsats.
 2. Spill kun på alternativ med tilnærmet 50% vinnersjanse: Sats på utfall som gir omtrent 50/50 sjanser for å vinne, som rød/svart i roulette, Banker/Player i baccarat, eller Pass Line/Don’t Pass i craps.
 3. Sett et realistisk mål: Sett deg et realistisk gevinstmål for hver spillserie. Når du når dette målet, avslutt og start på nytt med grunninnsatsen.
 4. Ikke øk innsatsen etter et tap: Taper du opprettholder du samme innsats for neste spill. Ikke prøv å «jage» tap ved å øke innsatsen.
 5. Øk innsatsen ved gevinst: Vinner du øker du innsatsen med 1 enhet for hver påfølgende seier, inntil du når ditt gevinstmål.
 6. Kombiner med grunnleggende strategi: I spill som blackjack, kombiner Oscar’s Grind med grunnleggende strategi for å øke sjansene dine for suksess.
 7. Sett en tapsgrense: Bestem hvor mye du er villig til å tape før du kaster inn håndkledet. Hold deg til denne grensen for å beskytte deg mot store tap.
 8. Ha kontroll på bankrollen: Vær bevisst på hvor mye penger du har og juster innsatsene dine i henhold til bankrollen din.
 9. Spill ansvarlig: Husk at gambling skal være underholdende, og det er ingen garantier for suksess. Spill innenfor dine økonomiske grenser, og søk hjelp hvis gambling blir et problem.
 10. Kos deg: Nyt spillopplevelsen, og husk at strategier som Oscar’s Grind kan øke sjansene dine for suksess, men det er ingen garanti for å vinne.

Ofte stilte spørsmål

Hva er Oscar’s Grind?

Oscar’s Grind er en gamblingstrategi som brukes i forskjellige casinospill, inkludert rulett, blackjack, craps og baccarat. Strategien er basert på å øke innsatsen etter hvert som du vinner og holde innsatsen uendret når du taper. Målet med strategien er å vinne en enhet (en innsatsenhet) i hvert spill.

Hvem oppfant strategien?

Det er ikke kjent hvem som oppfant Oscar’s Grind-strategien, eller hvor navnet kommer fra. «Grind» refererer til at man må vinne mange mindre gevinster for sakte, men sikkert bygge seg opp til et større gevinstmål.

Er Oscar’s Grind egnet for nybegynnere?

Ja, Oscar’s Grind-strategien kan være egnet for nybegynnere som ønsker å prøve en enkel og gradvis progressiv gamblingstrategi. Strategien er enkel å forstå.

Skroll til toppen