Rykter om Team Ingebrigtsen: Vold, fosterhjem, skilsmisse

Etter at at nyheten om at Gjert Ingebrigtsen nok en gang blir nektet akkreditering til et friidrettsstevne [1, 2, 3], utbasunerte friidrettsstjernen Narve Gilje Nordås til NRK.no at: «Jeg tror folk vet hva som ligger bak, alle i Norge vet jo. Folk snakker om det. Det er ikke noen elefant i rommet. Hvorfor ikke bare si det rett ut? Til meg og media?» [4]. Hva er det alle vet? Les ryktene om familien Ingebrigtsen her.

Bilde: Det er problemer innad i familien Ingebrigtsen.

Rykte: Vold mot mindreårig søsken?

Bilde: Skjermdump av ofte brukte søk fra Google.

Et av ryktene med mest søk på Google i Norge, er at konflikten skyldes far Ingebrigtsen har vært voldelig med et mindreårig søsken av løpersønnene, Ingrid Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen.

Bilde: Skjermdump av Pressens Faglige Utvalgs «Vær Varsom»-plakat, punkt 4.8.

Dette kan forklare hvorfor tradisjonell media ikke dekker saken i detalj også. Skyldes det vold mot en mindreårig, kan det nemlig komme i konflikt med pressens Vær Varsom-plakat punkt 4.8[5] å dekke saken i detalj – utover det som har offentlig interesse. Et sidespørsmål blir da om ikke nettopp dette har offentlig interesse, gitt familiens kjendisstatus og i så tilfelle sakens alvor.

Et av Google-søkene viser sågar hentydninger til at ryktet har vokst seg større på veien, og Google-søket «Ingrid Ingebrigtsen fosterhjem» er et av de mest populære i relasjon til familien Ingebrigtsen. At et barn flyttes til fosterhjem betyr at det foreligger «forhold som utgjør omsorgssvikt»[6]. Dette er en høy terskel, og det skal som hovedregel mer til enn én voldshendelse én gang. Beviskravet ligger også tett opp til det som foreligger i straffesaker, selv om vedtaket ikke krever dom, men avgjøres i nemd.

Hvordan oppstod ryktet?

Bilde: Skjermdump av Snapchat-chat som gjengir rykte om at konflikten skyldes at Gjert Ingebrigtsen har vært voldelig mot Ingrid Ingebrigtsen.

Det er vanskelig å eksakt spore dette ryktets opprinnelse, men på flere lukkede forumer, har en skjermdump av en Snapchat-melding skrevet med Rogalandsdialekt sirkulert rundt som «bevis» på at noen kjenner noen som kjenner noen.

Vår vurdering

Det finnes ingen andre bevis eller uttalelser som kan underbygge dette ryktet. Heller tvert imot, er det er svært lite sannsynlig at Ingrid Ingebrigtsen har blitt plassert i fosterhjem som følge av voldsbruk i hjemmet. En slik prosess ville vært omfattende og involvert en rekke mennesker, så mange at man i lille Norge trolig ville hatt minimum tydelige indisier på at dette skjedde.

Om Gjert Ingebrigtsen har vært hardhendt på en slik måte at han ikke oppfyller lovens krav for kroppskrenkelse, den legale termen for vold, kan det tenkes at det ikke finnes grunnlag for en juridisk reaksjon eller involvering av Barnevernet, men at løpersønnene Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen har valgt å ta avstand fra faren moralsk og økonomisk.

Til dette fremstår Henrik Ingebrigtsens kommentar til Aftenposten underlig: «Jeg skal ikke straffe Gjert for noe. Jeg skal forsøke å lappe sammen det forholdet vi har.»[7]

Rykte: Konflikt mellom Tone Ingebrigtsen og Gjert Ingebrigtsen

Bilde: Reddit-brukeren askeladden2000 antyder at det foreligger en konflikt mellom Tone Ingebrigtsen og Gjert Ingebrigtsen.

Et annet svært populært rykte er at familiefeiden har opphav i en konflikt mellom Tone Ingebrigtsen og Gjert Ingebrigtsen, altså mamma og pappa i familien Ingebrigtsen.

Et av de mest brukte Google-søkene her er blant annet «Tone Ingebrigtsen skilt».

Tone og Gjert Ingebrigtsen er ikke skilt, og stadig sammen. I samme tidsrom som konflikten nådde offentligheten, valgte imidlertid ekteparet å selge Tone Ingebrigtsen frisørsalong.[8]

Hvordan oppstod ryktet?

Bilde: Reddit-brukeren Riverboat_Gambler mener at konflikten skyldes ukjente forhold mellom Gjert Ingebrigtsen og Tone Ingebrigtsen.

Dette ryktet har blant annet blitt spredd på blant annet Reddit.com.

Det er ikke utenkelig at salget av frisørsalongen ble lest i sammenheng av mange med konflikten, og at det ble ansett for å være et forberedende ledd i en nærstående skilsmisseprosess.

Vår vurdering

Tone Ingebrigtsen har tidligere uttalt at hun er familiens megler, og ga uttrykk for det samme i boken sin.[9]

Med tanke på konfliktnivået som har vært i familien tidligere fremstår det som en plausibel forklaring at konfliktlinjen denne gangen primært har vært mellom far og mor, og at det derfor ikke har vært naturlig for Tone Ingebrigtsen å tre inn i sin sedvanlige meglerrolle.

Rykte: Konflikt utløst av Jakob Ingebrigtsens forlovede, Elisabeth Asserson

Et tredje rykte er at konflikten i familien helt eller delvis er utløst av Jakob Ingebrigtsens forlovede, Elisabeth Asserson.

Hvordan oppstod ryktet?

Ryktet har svirret på blant annet rykteappen Jodel.[10]

Vår vurdering

Det er noe indisier på at Elisabet Asserson i det minste er en del av konfliktbildet. Hun er en av familiemedlemmene som hyppigst har uttalt seg om konflikten spesifikt, og har av kritiske røster på Jodel brukt medieinteressen for familiekonflikten til å bygge egen profil i media. Hvor riktigheten og rettferdigheten i den kritikken kan diskuteres, men det er i det minste påfallende at Elisabeth Asserson hyppig har vært talsperson.[11, 12]

Elisabeth Asserson har også tidligere uttalt at «de mest utfordrende tidene vi har hatt, har vært forårsaket av Gjert».[13]

I Tone Ingebrigtsen bok fra 2020, «Alltid mamma», forteller hun også om en «sterk konflikt» da Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson ville bli samboere i en alder av 18 år.[14]

Ofte stilte spørsmål

Har Gjert Ingebrigtsen vært i fengsel?

Nei, Gjert Ingebrigtsen har ikke vært i fengsel.

Hva har Gjert Ingebrigtsen gjort?

Ingen andre enn familien vet hva som har skjedd som har ledet til bruddet mellom Gjert Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingrebrigtsen og Filipp Ingebrigtsen.

Er Gjert Ingebrigtsen anmeldt?

Nei, Gjert Ingebrigtsen er ikke anmeldt av familien.

Er Gjert og Tone Ingebrigtsen skilt?

Nei, Tone Ingebrigtsen og ektemannen Gjert, far og mor i Team Ingebrigtsen, er ikke skilt.

Har Gjert Ingebrigtsen slått Ingrid Ingebrigtsen?

Nei, det er ingen bevis eller indisier som tilsier at Gjert Ingebrigtsen har vært voldelig mot deres mindreårige datter, Ingrid Ingebrigtsen, søsteren til løpersønnene Henrik, Jakob og Filipp.

Skroll til toppen